Venäjän vastaiset pakotteet eivät kohdistu Helsingin telakkaan – vaikutuksia tilauskantaan selvitetään viranomaisten kanssa

11.3.2022

Uudislaiva 517 eli SH Vega

Olemme Helsingin telakalla seuranneet järkyttyneinä uutisia Ukrainasta. Helsinki Shipyard tuomitsee Venäjän sotatoimet Ukrainassa, ja ajatuksemme ovat ukrainalaisten siviilien ja kaikkien sotatoimista kärsineiden puolella. Toivomme sotatoimien välitöntä loppumista ja rauhanomaisten ratkaisujen löytämistä.

Sodan seurauksena asetetuilla pakotteilla ei ole ollut vaikutusta Helsinki Shipyardin liiketoimintaan tai rahaliikenteeseen. Käynnissä olevien risteilijätilausten rakentaminen etenee aikataulujen mukaisesti kaikilta osin. Tällä hetkellä telakalla työskentelee 450 omaa työntekijää, noin 700 alihankkijayritysten työntekijää sekä verkoston kautta runsaasti eri toimittajia mm. suunnittelutoimistoja, materiaalitoimittajia sekä muita palvelutoimittajia

Tämä koskee myös julkisuudessa ollutta jäänmurtajatilaustamme, josta on tehty sopimus vuoden 2021 lopussa ja jolle on haettu vientilupaa Ulkoministeriöstä. Jäänmurtajatilauksen työllistävä vaikutus telakalla ja Suomen meriteollisuusverkostossa on yhteensä noin 2100 henkilötyövuotta.

Suomalaisena yrityksenä noudatamme aina kaikkia pakotesäännöksiä sekä viranomaisohjeita ja määräyksiä. Käymme jatkuvasti normaalia vuoropuhelua valtionhallinnon, viranomaisten ja kaupungin edustajien kanssa, eikä näissä ole noussut esille mitään liiketoimintaan vaikuttavaa uutta tietoa. Helsinki Shipyard Oy, sen hallituksen jäsenet tai omistajamme kyproslainen Algador Holdings eivät ole asetettujen pakotteiden alaisia. Helsingin telakka on suomalainen yritys ja sillä on suomalainen johto.

Helsingin telakka täytti perjantaina 4.3.2022 kunnioitettavat 157 vuotta, telakkatoiminta on jatkunut Helsingin Hietalahdessa keskeytymättä jo vuodesta 1865. Telakalla on hieno historia, johon mahtuu paljon upeita onnistumisia, tärkeitä hankkeita sekä myös vaikeampia hetkiä. Telakan henkilöstö on aina ollut sitoutunutta ja työskennellyt periksi antamattomasti toimittaakseen huippulaadukkaita laivoja ja ratkaisuja asiakkaillemme. Helsingin telakan osaaminen on maailman huippuluokkaa ja tunnetaan hyvin maailmalla, meiltä onkin toimitettu noin 60 % maailman merillä seilaavista jäänmurtajista.

Telakalla on tehty vuosien aikana laivanrakennukseen merkittäviä innovaatiota, jotka ovat käytössä vielä tänäkin päivänä. Tämän lisäksi telakan toiminnasta on eriytetty osastoja, jotka ovat nykyään itsenäisiä menestyviä yrityksiä. Tätä arvokasta työtä ja suomalaisen osaamisen sekä kilpailukyvyn kehittämistä haluamme jatkaa myös pitkälle tulevaisuuteen. Teknisesti vaativien laivojen rakentaminen Euroopassa on edelleen mahdollista ja uskomme, että tämä osaaminen on syytä säilyttää Suomessa myös jatkossa.

Simo Rastas

Vt. Toimitusjohtaja