Ulkoministeriö on antanut kielteisen päätöksen vientiluvasta koskien Norilsk Nickelin tilaamaa jäänmurtajaa

4.10.2022

Ulkoministeriöstä saamamme tiedon mukaan ulkoministeriö on antanut 30.09.2022 kielteisen päätöksen vientilupa-asiassa.